гр. Русе, ул. Борисова 72
sigma@mlnk.net

Продукти

Потопяеми дренажни помпи за отпадни води

Потопяемите дренажни помпи за отпадни води се класифицират в две основни групи. Едната обхваща малките помпени агрегати, използвани за изпомпване на битови отпадни води, както и отпадните води от неголеми обществени сгради. Техническата им спецификация обикновено включва възможност за работа с води, съдържащи твърди частици с диаметър до 5 милиметра и мощност до 1.5 киловата. Дренажните помпи не могат да бъдат използвани за отвеждане на силно замърсени отпадни води от утаители. Поради вида на работното колело те гарантират по-голяма височина на транспортирания флуид, а едрината на частиците във флуида се определя от решетка, монтирана на смукателната част на помпата. Втората група
включва големи потопяеми помпи, където едрината на замърсените частици е по-голяма от 5мм, а мощността на двигателя при масово използваните модели като SIGMA KDFU, e около 4 до 10 kW.