гр. Русе, ул. Борисова 72
sigma@mlnk.net

Помпи Sigma KDFU

 помпи KDFU - англ. език

 помпи KDFU - руски език


Преносимите потопяеми помпи от серията KDFU са предназначени за пренос на замърсени води, съдържащи шлам, пясък, чакъл и други абразивни вещества. Размера на примесите не трябва да надвишава 5мм, концентрация - не повече от 30% и плътност на течността до 1.200 kg.m3. Максимална температура на транспортираната течност – до 40°С. Максимално потапяне – до 10м с плътност на течността 1.000 kg.m3. Допустим диапазон pH на течността от 5 до 7,5.

Не се препоръчва използване на помпите за транспортиране на вода със съдържание на масло и въглеводород.

Те намират широко приложение в строителната промишленост, мелиорации, отстраняване на последствия от наводнения.

Помпите са предназначени за работа във вертикално работно положение, но могат да работят също и в хоризонтално положение. При необходимост от удвояване на напора Н, съответстващ на подаването на помпата, при помпите 80-KDFU може да се използва така нареченото каскадно включване, което се състои от две помпи, съединени помежду си с помощта на шланг. Долната помпа е стандартно изпълнение, а на горната помпа се препоръчва монтиране на смукателен капак с тръбопровод за присъединяване на шланга