гр. Русе, ул. Борисова 72
sigma@mlnk.net

За Сигма България

Фирма “СИГМА БЪЛГАРИЯ” ООД е регистрирана през 1996 година с основен предмет на дейност – търговия с помпи за флуиди с област на приложимост – енергетика, водно стопанство, пречиствателни станции, селско стопанство, хранителна промишленост, химическа промишленост, строителство, металургия, машиностроене.


Разполага със складова площ с наличност на циркулационни, потопяеми /тип “Бибо” и др./, винтови, за химически примеси, дозиращи, помпи за битум и асфалт и др.


Организацията на складовата база осигурява доставки на територията на България в много кратки срокове. “СИГМА БЪЛГАРИЯ” ООД разполага със сервизна работилница за гаранционни и извънгаранционни ремонти, снабдена с уреди и машини за проверка, диагностика и ремонт. Има налични резервни части за осигуряване сервизно поддържане и основен ремонт на помпите. Служителите на работилницата са високо квалифицирани и с добър опит и са обучени в Чехски комбинати “Сигма”.


Транспортните средства на фирмата осигуряват динамична връзка с потребителите и възможност за реакция при доставка и ремонт в рамките на един работен ден.


Маркетинг на фирмата се осъществява от обучен персонал, с добри комуникативни възможности.

Рекламата на дейностите се осъществява по многообразни начини: участие в панаири, изложби, презентации в каталози, справочници, масмедии – “Индустриални продукти и приложения” на ЕЛ Медия и “Инженеринг ревю” на ТЛЛ Медия и , Internet – пространство.