гр. Русе, ул. Борисова 72
sigma@mlnk.net

Продукти

Потопяеми канализационни помпи

Потопяемите помпи за канализационни води са предназначени за отвеждане на фекални, отпадни, повърхностни и подземни води. Такива канализационни помпи се използват в жилищни сгради, гаражи, строежи, промишлени предприятия, септични ями, подземни паркинги, автомивки и др.
Характерно за една потопяема канализационна помпа, предназначена за транспорт на отпадни води, е функционирането й под вода. Този вид помпи са конструирани с оглед работата им в мокра шахта. Потопяемите помпи лесно се изваждат за техническа профилактика и поддръжка. Потопяемите помпи за отпадни води се използват основно като част от канализационни помпени станции, както и в промишлени утаители или за транспорт на частично пречистени технологични отпадни води от различни индустриални производства, където размерът на замърсените частици може да достигне до 70 mm. Характерна приложна област на по-малките потопяеми помпи е за изпомпване на частично пречистени отпадни води от резервоари към системи със септични ями. По-големи и по-малки потопяеми помпени агрегати се използват за изпомпване на отпадъчни и поройни води от жилищни сгради, училища, кораби, обществени сгради, индустриални предприятия и селища.