гр. Русе, ул. Борисова 72
sigma@mlnk.net

Помпи за общо предназначение

Помпите NHV се използват за изпомпване на ниско-вискозитетни течности, които са чисти или съдържат само следи от примеси.

Помпите NHV намират приложение в: 

  • водоснабдителни системи и водопроводи,
  • пречиствателни станции,
  • климатизиращи системи
  • охлаждащи системи
  • целулозно-хартиена промишленост
  • химическо и нефтохимическа промишленост
  • противопожарнни системи
  • електроцентрали

Производствена гама на Hydro Vacuum
Дебит

до 1700 m3/h

Напор

до 100 m

Температура на изпомпв. флуид

от -15 до +140oC

Работно налягане

10 bar (16 bar)

R. P. M.

1500, 3000

Смукателен фланец

DN 50 ... DN 300 mm

Изходящ фланец

DN 32 ... DN 250 mm

Помпите на NHV са едностъпални, центробежни, нормално засмукващи, помпи с работно колело с хоризонтална ос на вала. Основни размери и номинални параметри съгласно EN 733. Смукателните и изпускателните тръби отговарят на ISO 7005-2 / PN 16. Благодарение на специалната модулна конструкция, целият лагерен възел, включително работното колело и корпусът, могат да бъдат отстранени без да е необходимо демонтиране на системата. Всички работни колела са статично и динамично балансирани съгласно ISO 1940, клас 6.3. Аксиалният натиск се балансира чрез използване на система от пръстени и балансиращи отвори.

NHV-32-250/1.d.ee1e1e2.h.iii.k

NHV-32-250

- Тип помпа (обозначение според EN 733) (пример)

1

- раб. колело trimming 
   (числа: 3000 об/мин. - букви: 1500 об/мин)

d

- Материално изпълнение

e  e1 e1 e2  

- Конструкционно изпълнение

h

- Комплектовка

i i i

- Избор на двигател

k

- завършване

 

Помпена част

Материали "d"

A

B

C

D

E

F

G

Корпус

Сив чугун

Сив чугун

Калай бронз

Неръжд. Стомана 316

Сфероидален чугун

Въглеродна стомана

Неръжд. стомана 304

Уплътнително тяло

Сив чугун

Сив чугун

калай бронз

Неръжд. Стомана 316

Сфероидален чугун

Въглеродна стомана

Неръжд. стомана 304

Раб. колело

Сив чугун

Бронз

Калай бронз

Неръжд. Стомана 316

Бронз

Бронз

Неръжд. стомана 304

Вал

Неръжд. стомана

Неръжд. стомана

Неръжд. стомана

Неръжд. Стомана 316

Неръжд. стомана

Неръжд. стомана

Неръжд. стомана

Лагерен корпус

Сив чугун

Сив чугун

Сив чугун

Сив чугун

Сив чугун

Сив чугун

Сив чугун

Прилагането на нестандартни материали е възможно след консултация с производителя.

Конструкционно изпълнение

Помпено 
конструкционно
изпълнение

Наименование на констр. изпълнение

e

1

За течности до +105oC

2

За течности до +140oC

e1e1

01

Шнурово уплътнение промивано с изпомпваната течност

02

Шнурово уплътнение промивано с външна течност

03

Шнурово уплътнение охлаждано с външна течност

04

Шнурово уплътнение промивано с изпомпваната течност, уплътн. пръстен и защитна втулка

05

Шнурово уплътнение промивано с външна течност, уплътн. пръстен и защитна втулка

06

Шнурово уплътнение охлаждано с външна течност, уплътн. пръстен и защитна втулка

10-12

единично механ. уплътнение

13

Двойно механ. уплътнение

20-22

единично механ. уплътнение, раб. колело с уплътн. пръстен

23

Двойно механ. уплътнение, раб. колело с износване 2 в 6

30

компактно механ. уплътн.

31

компактно механ. уплътн., , раб. колело с износване 2 в 6

e2

0

Затворен съчмен лагер

1

Затворен съчмен лагер, маслена камера + индикатор за ниво

2

двуредов ъглов затворен сачмен лагер

3

двуредов ъглов затворен сачмен лагер, маслена камера + индикатор за ниво

Комплектовка

1. –Помпа без двигател
2 – Помпа с присъединителен куплунг
3 - Помпа с присъединителен куплунг и фундаментна плоча
5 - Помпен агрегат с фундаментна плоча


Външен вид

1 - Стандартен
2 - Специален