гр. Русе, ул. Борисова 72
sigma@mlnk.net

Електрически двигатели за енергетиката EMIT - Полша

Виж производствената гама на EMIT Motors

Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. е един от водещите производители на трифазни електродвигатели и генератори за високо и ниско напрежение, средно и голямо производство на полския пазар.

Компанията има над 90 години опит в проектирането, производството, обслужването и експлоатацията на електрически машини. EMIT S.A. е част от групата Cantoni, която се формира от местни производители на двигатели и електрически машини, както и от международен офис за продажби - Cantoni Motor.

Основен доставчик са на задвижвания за компании в горивната, енергийната, химическата, хартиената, морската, добивната и електромеханичната промишленост. Повече от половината продукти се изнасят на взискателни чужди пазари, като успешно се конкурират с продуктите на най-големите световни производители.

Индукционни двигатели (с навит и накъсо съединен ротор), номинална мощност от 55kW до 6000kW, които трябва да бъдат разделени допълнително:

  • Мотори с високо напрежение (10kV-11kV), мощност от 200kW до 6000kW;
  • Мотори със средно напрежение (3kV-6kV), мощност от 160kW до 6000kW;
  • Мотори с ниско напрежение (до 1kV), мощност от 160kW до 2700kW;
  • Двигатели с навит ротор с ниско и високо напрежение, мощност от 55kW до 2500kW;
  • Взривозащитни двигатели, мощност от 90kW до 2000kW.