гр. Русе, ул. Борисова 72
sigma@mlnk.net

IMP Pumps – серия GHN/GHND, SAN, CL

 технически каталог 2013

 серия CL "inline" - помпи със сух ротор

 трискоростни помпи-серия GHN(D)/GHNM(D)

 помпи серия SAN - за санитарна вода

Помпите тип GHN, GHND, SAN са предназначени за отоплителни системи. Максималното налягане в системата е 1 МПа (10 бар). Максималната температура на транспортирания флуид е 110°C, а минималната – 10 °C. Може да се използва чиста вода или вода с добавен в нея антифриз, приета в системите за централно отопление. 

Температурата на околната среда, в която е монтирана помпата, не трябва да бъде над 35 °C и не по-ниска от температурата на замръзване на транспортирания флуид.